Lykkelig fisker i Valdres
”Lykkelig fisker i Valdres” Fotograf Bjørn Frantzen.

Felleskortet for Valdres

I Valdres har vi over 3000 vann og innsjøer og et utall idylliske elver og bekker. Egne fiskekort selges for mer enn 100 fiskeområder. Rundt 70 små og store vann og elver er samlet under felleskortet "Fisking i Valdres".

I Vestre og Øystre Slidre statsallmenning er det gratis stangfiske for barn og unge t.o.m. 20 år, ellers er aldersgrensen 16 år. Eldre fiskere må løse fiskekort som gjelder for området de vil fiske i. Ørret dominerer, men abbor, sik og røye finnes også. Gjedde kan du fiske i Begna, nedenfor Eid Kraftverk.

Aktuelt

Ulnes sameie er ikke lengre med i felleskortet.

Dette gjelder for Tisleiafjorden (46), Flya (47) ogTisleia ved Tisleidammen (48): For fiske i disse vannene må du kjøpe lokalt kort.
Lokalt fiskekort må kjøpes for fluefiskesonene i Tisleia. Dette kan kjøpes her.

Priser for 2015 er lagt ut. Kjøp fiskekort her.

Felleskortet gjelder i perioden 15.juni-15.august og selges på turistkontorer, bensinstasjoner, sportsbutikker og enkelte butikker/turistbedrifter i Valdres, via SMS og Internett: www.inatur.no. Det selges fiskekort for enkeltpersoner og familier(ektefelle/samboer m/barn t.o.m.20år) for 1 døgn, 3 døgn, 1 uke og sesong(15.06.-15.08).